Ajankohtaista

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Ministeri Sarkkisen virka- ja tuomarinvakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Ministerityöryhmien kokoonpanot

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40