Ministeriön asiat valtioneuvostossa

EU-asioiden komitean asettaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Koronaministerityöryhmän asettaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 30.12.2021 13.30

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2021 13.30

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:n muuttamisesta

VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00