Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2022 13.00

Muutoksia ministerityöryhmien kokoonpanoissa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.8.2022 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 8.00

Valtiosihteerin virkavakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 8.00

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 9.40

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 9.40