Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2023 13.00

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission toimikauden jatkaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN)

VNK valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohankkeen asettaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 13.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 13.00

Valtion omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan asettaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2023 13.00