Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Valtiosihteeriksi nimitetyn virkavala

VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Virkasuhteen jatkaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00