Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Arvonimilautakunnan jäsenten nimittäminen

VNK tasavallan presidentin esittely 19.4.2024 11.00

Arvonimien myöntäminen

VNK tasavallan presidentin esittely arvonimet lääninkouluneuvokset lainsäädäntöneuvokset 19.4.2024 11.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma

VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 13.00