Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Työnjaot valtioneuvostossa ja ministeriöissä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 26.6.2020 15.15
Suomen ehdokkaan nimeäminen unionin tuomioistuimen tuomarin tehtävään
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00