Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
VNK tasavallan presidentin esittely 6.6.2019 14.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05
Muutos EU-ministerivaliokunnan kokoonpanossa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05
Työnjaot valtioneuvostossa ja ministeriöissä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
VNK tasavallan presidentin esittely 29.5.2019 12.00
Valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00
Arvonimien myöntäminen
VNK tasavallan presidentin esittely 17.5.2019 11.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.5.2019 13.00