Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.10.2019 13.00
Muutokset ministerityöryhmien pääsihteeristössä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00
Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2020
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00
Valtion enemmistöomisteisen Gasonia Oy:n jakautuminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00
Valtion enemmistöomisteisen Gasum Oy:n jakautuminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 12.9.2019 13.00
Ministerityöryhmien pääsihteerien nimeäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.9.2019 13.00