Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00
Talousneuvoston asettaminen hallituskaudeksi
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00
Valtiosihteereiden Eila Mäkipää ja Saila Ruuthin virkavakuutus
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00
Valtiosihteereiden Maria Aula, Malin Brännkärr ja Mikko Koskinen virkavala
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00
Forest BtL Oy:ltä olevasta saatavasta luopuminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30
Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30