Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00
Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00
Arvonimien myöntäminen
VNK tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30
Baltic Connector Oy:n osakkeiden luovuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2018 13.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
EU-asioiden komitean asettaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.11.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00