Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020 13.00
Valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös
VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 31.3.2020 14.00
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 31.3.2020 14.00
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 31.3.2020 14.00
Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 27.3.2020 23.30
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 27.3.2020 16.30
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 25.3.2020 20.00