Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00
Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian finanssineuvokselle
VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2018 13.00
Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2019
VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.9.2018 13.00
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2019
VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.9.2018 13.00
Suomen ehdokkaan nimeäminen unionin tuomioistuimen tuomarin tehtävään
VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2018 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.9.2018 13.00
Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 30.8.2018 13.00
Muutos arvonimilautakunnan kokoonpanossa
VNK tasavallan presidentin esittely 24.8.2018 11.00
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 16.8.2018 13.00