Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019 15.15
Ministerityöryhmien asettaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019 15.15
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019 15.15
Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019 15.15
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
VNK tasavallan presidentin esittely 10.12.2019 15.00
Muutos arvonimilautakunnan kokoonpanossa
VNK tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00
Väestöpoliittisen ministerityöryhmän asettaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.11.2019 13.00
Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00
Muutos ministerityöryhmän tehtävään
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.10.2019 13.00