Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 26.6.2020 15.15
Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle
VNK valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00
Arvonimien myöntäminen
VNK tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2020 9.15
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2020 9.15