Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2023 13.00

Arvonimien myöntäminen

VNK tasavallan presidentin esittely arvonimet lääninkouluneuvokset lainsäädäntöneuvokset 25.5.2023 13.30

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Hallituksen vuosikertomus 2022

VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2023 12.00