Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Valtiosihteeriksi nimitetyn virkavala

VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Virkasuhteen jatkaminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Ministeri Savolan virkavala ja tuomarinvakuutus

VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.1.2023 13.40

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.1.2023 13.40

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.1.2023 13.40