Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Paula Risikko

Esittelijä
Marja-Leena Härkönen, Hallitussihteeri p.+35 8295161420

Asia
Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että se vastaa sanamuodoiltaan tapahtuneita organisaatiomuutoksia. Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan ei tarvitsisi olla enää yhteydessä eduskunnan tarkistustoimintaan, koska ruotsinkieliset tarkastajat kuuluvat eduskunnan ruotsin kielen toimistoon. Valtioneuvoston kanslian hallinto- ja palveluosaston valtioneuvoston käännöstoimisto ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimet ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan niiden nykyisiä nimiä eli valtioneuvoston hallintoyksikön ruotsin kielen yksikköä ja Kotimaisten kielten keskusta. Lisäksi asetukseen tehdään muita teknisluonteisia muutoksia. Asetus tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen