Toimikunnan asettaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2017 10.30

Valtioneuvoston kanslia

Presidentti Mauno Koiviston hautajaisia valmistelevan toimikunnan asettaminen

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Asia
Toimikunnan tehtävänä on valmistella edesmenneen presidentti Mauno Koiviston valtiollisiin hautajaisiin liittyvä suunnitelma hautajaisohjelmasta ja huolehtia osaltaan asiaan liittyvistä käytännön järjestelyistä. Toimikunnan tulee laatia suunnitelma viivytyksettä. Puheenjohtaja: Ulkoasianministeri Timo Soini, ulkoasiainministeriö Varapuheenjohtaja: Valtiosihteeri Paula Lehtomäki, valtioneuvoston kanslia Jäsenet: Kansliapäällikkö Teemu Tanner, tasavallan presidentin kanslia Everstiluutnantti Petri Toivonen, tasavallan presidentin kanslia Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia Viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski, valtioneuvoston kanslia Viestintäjohtaja Jouni Mölsä, ulkoasiainministeriö Protokollapäällikkö Matti Heimonen, ulkoasiainministeriö Pääsuntio Petri Oittinen, tuomiokirkkoseurakunta Poliisipäällikkö Lasse Aapio, Helsingin poliisi Prikaatikenraali Kim Mattsson, Puolustusvoimat Eversti Ahti Kurvinen, Puolustusvoimat Osastopäällikkö Mika Pösö, Suomen pankki Diplomi-insinööri Heikki Allonen, omaisten edustaja Sihteerinä toimii lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro valtioneuvoston kansliasta.

Esitys
Valtioneuvosto asettaa toimikunnan valmistelemaan presidentti Mauno Koiviston hautajaisia

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio