Virka- ja tuomarinvala

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35

Valtioneuvoston kanslia

Ministeri Saarikon virka- ja tuomarinvala

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Asia
Valtioneuvoston jäsen vannoo virka- ja tuomarinvalan tai antaa virka- ja tuomarinvakuutuksen ennen tehtävään ryhtymistään. Vala vannotaan tai vakuutus annetaan valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai tuomarinvalan taikka antanut virkavakuutuksen tai tuomarinvakuutuksen, ei ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa tai antamaan vastaavaa vakuutusta (asetus 1183/1987).

Esitys
Ministeri Saarikko vannoo virka- ja tuomarinvalan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen