Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

HE 131/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Asia
Valtioneuvostosta annettua lakia muutettaisiin siten, että ulkoasiainministeriön nimi muutettaisiin ulkoministeriöksi. Nimen muutos koskisi vain ministeriön suomenkielistä nimeä. Esityksessä ehdotetaan myös selkeytettäväksi ja tarkennettavaksi valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriön nimitysvaltaa määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä erityisesti silloin, kun kyse on sellaisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä, joka säädetään muualla laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistavaksi. Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi voimassa oleva käytäntö, jossa ratkaisuvalta edellä mainituissa tapauksissa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen