Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 1.12.2017 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta (HE 131/2017 vp; EV 123/2017 vp)

HE 131/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen