Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.3.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Asia
Nykyinen valtiosihteeri Risto Artjoki siirtyy valtiosihteerin virasta toiseen tehtävään ja näin ollen virkasuhde päättyy irtisanoutumiseen 16.3.2018 alkaen. Esitetään, että yhteiskuntatieteiden tohtori Anna-Kaisa Ikonen nimitettäisiin valtiosihteeriksi hallitusryhmän (ministerit Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen) ministerien toimialoille. Toimiala määräytyy avoimen kirjeen ja ministereiden välisen työnjakopäätöksen mukaan.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden tohtori Anna-Kaisa Ikosen 10.4.2018 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen toimikauden ajaksi. Ikonen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhteenveto *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.