Valmisteluelimen asettaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2018 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Hankkeen johtoryhmän ja pääsihteeristön asettaminen

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Asia
Valtioneuvosto hyväksyi 3.5.2018 valtioneuvoston periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta "Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa". Toimeenpanoa ohjaamaan asetetaan johtoryhmä ja sen sekä myöhemmin asetettavan hankeryhmän ja toimijoiden verkoston tueksi pääsihteeristö. TERVEET TILAT 2028 -TOIMEENPANOHANKKEEN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimitetään asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pääministeri Juha Sipilän hallituksen kaudeksi, Johtoryhmän jäseniksi nimitetään toimikaudeksi 1.7.2018 - 31.12.2022 alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta, alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä sekä kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. HANKKEEN PÄÄSIHTEERISTÖN KOKOONPANO Hankkeelle asetetaan pääsihteeristö toimikaudeksi 1.7.2018 - 31.12.2022. Pääsihteeristön puheenjohtajaksi nimitetään hallitusneuvos Marika Paavilainen valtioneuvoston kansliasta. Pääsihteeristön jäseniksi nimitetään neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä, yli-insinööri Katja Outinen ympäristöministeriöstä sekä rakennusneuvos Ritva Kivi opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Johtoryhmän ja pääsihteeristön puheenjohtajat ja jäsenet toimivat tehtävässä ilman erillistä palkkiota.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimeenpanoa varten johtoryhmän ja pääsihteeristön

Vaikutukset
Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimeenpanoa varten on vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviomenettelyssä hyväksytty 500 000 € siirtomääräraha momentille 23.01.25, joka käytetään vuonna 2018 aloitettaviin toimenpiteisiin, erityisesti viestintään, valtakunnan laajuisen verkostotyön aloittamiseen sekä sisäilmasta oireilevien ihmisten neuvonnan ja hoidon tehostamiseen. Hallitus on varannut ohjelman toimeenpanoon kehyskaudelle 2019-2022 vuonna 2019 500 000 € ja sen jälkeen vuosille 2020-2022 1 500 000 €/vuosi.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen