Suomen ehdokkaan nimeäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Suomen ehdokkaan nimeäminen unionin tuomioistuimen tuomarin tehtävään

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Johannes Leppo, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160335

Asia
Suomen ehdokkaaksi unionin tuomioistuimen tuomariksi nimetään 7.10.2019 alkavalle kahden vuoden toimikaudelle oikeustieteen tohtori, varatuomari Niilo Jääskinen. Kyseessä on unionin tuomioistuimessa Suomen tuomarina toimivan Allan Rosaksen 7.10.2015 alkaneen kuuden vuoden toimikauden loppuosa. Rosas on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä 7.10.2019. Suomen ilmoitettua ehdokkaansa EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksestä yhteisellä sopimuksella kuultuaan ehdokkaiden soveltuvuutta arvioivaa EU:n tason komiteaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimeää oikeustieteen tohtori, varatuomari Niilo Jääskisen Suomen ehdokkaaksi unionin tuomioistuimen tuomariksi 7.10.2019 alkavalle kahden vuoden toimikaudelle

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Lausunto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.