Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (Euroopan unionin liittyminen Geneven asiakirjaan)

U 91/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Paula Laine-Nordström, Hallitussihteeri p.+35 8295047110

Asia
Ehdotuksella neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (COM(2018) 350 final) komissio pyytää neuvostolta valtuutusta, jonka nojalla Euroopan unioni voi liittyä Geneven asiakirjaan. Ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (COM(2018) 365 final) tarkoituksena on varmistaa oikeudellinen kehys, jotta unioni voi osallistua tehokkaasti Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) Lissabonin liittoon, kun Euroopan unionista on tullut Geneven asiakirjan osapuoli.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Suomessa ei ole omaa maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmää, vaan suoja perustuu EU:n asetuksiin. Koska Suomesta peräisin olevien maantieteellisten merkintöjen lukumäärä on pieni, eivät EU:n liittymisestä Geneven asiakirjaan saavutettavat taloudelliset hyödyt ole merkittävät. EU:n liittyminen Geneven asiakirjaan voisi jossain määrin heikentää tavaramerkkisuojajärjestelmää, koska jatkossa Geneven asiakirjan kautta EU:ssa voisi olla suojattuna suurempi määrä eri maiden maantieteellisiä merkintöjä. Heikentävä vaikutus voisi olla suurempi, jos Geneven asiakirjan kautta suojatuiksi EU:ssa tulisi myös ei-maantieteellisiä merkintöjä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen