Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaiseen integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (Instruct-ERIC -konsortioon liittyminen)

U 89/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Riina Vuorento, Opetusneuvos p.+35 8295330363

Asia
Suomen on tarkoitus liittyä jäsenenä eurooppalaisen integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurikonsortio Instruct-ERICiin. Instruct ERIC on perustettu vuonna 2017 Euroopan komission päätöksellä. Sen isäntämaa on Yhdistynyt Kansakunta. Instruct ERICin jäseniä ovat isäntämaan lisäksi Belgia, Espanja, Hollanti, Israel, Italia, Portugali, Ranska, Slovakia, Tanska ja Tšekki. Instruct-ERIC edistää biotieteellistä tutkimusta tarjoamalla rakennebiologian tutkimuslaitteistoja, erityisosaamista ja teknologioita tutkijoiden käyttöön. Instruct-ERIC:in tarkoituksena on nopeuttaa rakennebiologian kehitystä sekä lisätä molekulaarista ja atomitason tietoa solutason tapahtumista. Instruct-ERICin perussäännön mukainen Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajan Instruct-ERICin yleiskokoukseen ja muihin Instruct-ERICin hallintoelimiin sekä Suomen Instruct-keskuksen. Suomen Instruct-keskus on Helsingin yliopiston koordinoima hajautettu keskus, johon sisältyy rakennesolubiologian yksiköitä myös Itä-Suomen ja Oulun yliopistoista. Lisäksi Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin rakennebiologian yksiköt ovat mukana Instuct Suomessa, joka toimii Biokeskus Suomen rakennebiologian kansallisena verkostona.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Suomen osallistuminen Instruct-ERICiin tehostaa tutkimustoimintaa tarjoamalla välittömän pääsyn uusiin ja kehitteillä oleviin korkeantason teknologioihin, mikä on tärkeää kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Osallistuminen Instruct-ERIC -konsortioon luo Suomeen erityisosaamista, mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen ja uusien kaupallisten tuotteiden kehittämisen. TALOUDELLISET: Tutkimusinfrastruktuurikonsortioon liittymisestä aiheutuu Instruct-ERICin viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana Suomelle enintään 54 200 € vuosittainen jäsenmaksu, josta vastaa Suomen Akatemia. Suomen Akatemia on lisäksi myöntänyt tutkimusinfrastruktuurirahoitusta Suomen Instruct-tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen yhteensä 3 048 480€ ajalle 2014-2021, minkä lisäksi osallistuvat tutkimusorganisaatiot vastaavat tarvittavasta omarahoitusosuudesta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen