Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kellonajan siirrosta luopuminen)

U 92/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Elina Thorström, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342393

Asia
Direktiiviehdotuksella (COM(2018) 639 final) ehdotetaan luovuttavaksi vuodenajoitteisesta kellonajan siirrosta. Samalla direktiivi 2000/84/EY ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotuksen mukaan EU:ssa luovuttaisiin kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta vuonna 2019. Jäsenvaltiot päättäisivät itse, mihin aikavyöhykkeeseen ne tulisivat jatkossa kuulumaan. Direktiivi tulisi panna kansallisesti täytäntöön viimeistään 1.4.2019. Päätös jäsenvaltiossa sovellettavasta pysyvästä ajasta tulisi ilmoittaa viimeistään 27.4.2019.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Kellonajan siirrosta luopumisella voi olla positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, sillä kellonajan siirtelyllä on katsottu olevan vaikutuksia ihmisten vuorokausirytmiin. Komission mukaan kellonajan siirtelyllä ei ole katsottu olevan enää merkittäviä vaikutuksia energian käyttöön paremman valaistusteknologian ansiosta. Maatalouteen kesäaikajärjestelyt eivät ole enää vaikuttaneet merkittävästi. Kellonajan siirtelystä luopumisesta voi aiheutua siirtymäkustannuksia, esimerkiksi liikenneyhteyksien ja tietoteknisten järjestelmien kannalta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen