Komitean asettaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Valtioneuvoston kanslia

EU-asioiden komitean asettaminen

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Heidi Kaila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160313

Asia
EU-asioiden komitean asettaminen toimikaudeksi 24.1.2019–23.1.2022 TEHTÄVÄ: EU-asioiden komitean tehtävänä on toimia neuvoa-antavana toimielimenä EU-asioiden valmistelun yhteensovittamista varten. KOKOONPANO: (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) P u h e e n j o h t a j a EU-asioiden osaston päällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (apulaisosastopäällikkö, EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen) valtioneuvoston kanslia J ä s e n e t valtiosihteeri Matti Anttonen (osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve) ulkoministeriö kansliapäällikkö Pekka Timonen (neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi) oikeusministeriö kansliapäällikkö Ilkka Salmi (erityisasiantuntija Riikka Rytkönen) sisäministeriö kansliapäällikkö Jukka Juusti (erityisasiantuntija Tuomas Koskenniemi) puolustusministeriö valtiosihteeri Martti Hetemäki (finanssineuvos Marketta Henriksson) valtiovarainministeriö kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (hallitusneuvos Satu Paasilehto) opetus- ja kulttuuriministeriö kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (neuvotteleva virkamies Ahti Hirvonen) maa- ja metsätalousministeriö kansliapäällikkö Harri Pursiainen (kansainvälisten asioiden yksikön johtaja Taina Pieski) liikenne- ja viestintäministeriö kansliapäällikkö Jari Gustafsson (EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Känkänen) työ- ja elinkeinoministeriö kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (ylijohtaja Veli-Mikko Niemi) sosiaali- ja terveysministeriö kansliapäällikkö Hannele Pokka (kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut) ympäristöministeriö kansliapäällikkö Kimmo Hakonen (esittelijäneuvos Johanna Koivisto) oikeuskanslerinvirasto kansliapäällikkö Jukka Siukosaari (erityisavustaja Juuso Rönnholm) tasavallan presidentin kanslia hallinto- ja kehityspäällikkö Dan E Eriksson (eurooppaoikeuden päällikkö Michaela Slotte) Ahvenanmaan maakunnan hallitus johtokunnan varapuheenjohtaja Maija Nykänen (vanhempi ekonomisti Camilla Harismaa) Suomen Pankki

Esitys
Valtioneuvosto asettaa EU-asioiden komitean toimikaudeksi 24.1.2019–23.1.2022

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio