Osakkeiden luovuttaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2018 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Baltic Connector Oy:n osakkeiden luovuttaminen

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Kimmo Viertola, Osastopäällikkö p.+35 8295160026

Asia
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan valtion puolesta luovuttamaan Gasum Oy:lle oman pääoman ehtoisesti apporttina valtion omistamat 220.250 kappaletta Baltic Connector Oy:n osaketta eli yhtiön koko osakekanta osana maakaasumarkkinoiden kilpailun avaamisen valmistelua.

Esitys
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan valtion puolesta luovuttamaan Gasum Oy:lle oman pääoman ehtoisesti apporttina valtion omistamat 220.250 kappaletta Baltic Connector Oy:n osaketta eli yhtiön koko osakekanta osana maakaasumarkkinoiden kilpailun avaamisen valmistelua (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Gasum Oy:lle luovutettavien Baltic Connector Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvo valtion taseessa on 28 miljoonaa euroa ja niiden käypä arvo on noin 26.7 miljoonaa euroa. Gasum Oy siirtää luovutetut Baltic Connector Oy:n osakkeet tytäryhtiölleen Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:lle. Gasum Oy ja Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy ovat velvollisia maksamaan varainsiirtoveroa niille siirrettävistä osakkeista, arviolta 0,9 miljoonaa euroa. Varainsiirtoveron tuotto tulee kokonaan valtiolle.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio