Valtion avustusten myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.2.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-30.4.2019 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot SISÄLTÖ:

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Kreetta Simola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160638

Asia
Suomen Keskusta r.p. (49): 2 420 192 euroa Perussuomalaiset r.p. (38): 1 876 883 euroa Kansallinen Kokoomus r.p. (37): 1 827 492 euroa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (34): 1 679 317 euroa Vihreä Liitto r.p. (15): 740 875 euroa Vasemmistoliitto r.p. (12): 592 700 euroa Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 444 525 euroa Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5): 246 958 euroa Puolueet yhteensä (199) 9 828 942 euroa Ahvenanmaan maakunnan hallitus: 49 392 euroa Ajalle 1.1.-30.4.2019 myönnettävät avustukset, yhteensä 9 878 334 euroa, maksetaan vuoden 2019 talousarvion momentin 23.20.50 määrärahasta (29 635 000 euroa). Momentin mukaan määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmassa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Talousarvion momentin määrärahasta 29 486 825 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Momentin perustelujen mukaan tästä 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset. Ehdotettujen avustusehtojen mukaan puolueiden tulee käyttää saamastaan avustuksesta 5 prosenttia puolueen piirijärjestöjen toimintaan ja vastaava 5 prosenttia puolueen naisten poliittiseen toimintaan vuoden 2019 aikana. Talousarvion momentin mukaan määrärahasta saa käyttää 148 175 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää valtionavustukset puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-30.4.2019 liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti (RV)

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen