Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.1.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Kimmo Viertola, Osastopäällikkö p.+35 8295160026

Asia
Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston johtava asiantuntija Markus Katara valmistelee muun muassa valtioneuvoston yleisistunnossa tehtäviä päätöksiä. Katara on aloittanut valtioneuvoston kanslian palveluksessa 1.8.2018 ja on työskennellyt tätä ennen työ- ja elinkeinoministeriössä 1.3.2015-31.3.2016 ylitarkastajana ja erityisasiantuntijana. Hän on suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin vuonna 2015. Katara on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja oikeustieteen maisteri. Hänellä on siten VNOS 34§:ssä edellytetty korkeakoulututkinto ja häntä voidaan pitää soveltuvana toimimaan valtioneuvoston esittelijänä.

Esitys
Valtioneuvosto määrää johtava asiantuntija Markus Kataran valtioneuvoston esittelijäksi

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen