Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2019/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi varautumisesta rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan eroon Euroopan unionista

U 108/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Elina Thorström, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342393
Asia
Euroopan komissio antoi 12 päivänä helmikuuta 2018 asetusehdotuksen, jolla varaudutaan rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettomaan eroon Euroopan unionista. Asetuksella säädettäisiin väliaikaisiksi tarkoitetuista toimenpiteistä Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, jos EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei ole erosopimusta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella pyritään turvaamaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen suora kansainvälinen rautatieliikenne EU-eron jälkeen niin, että rataverkon haltijoiden myöntämät turvallisuusluvat olisivat voimassa siirtymäajan. Tänä aikana Yhdistyneen kuningaskunnan olisi neuvoteltava Ranskan ja Irlannin kanssa valtiosopimukset, joilla säädettäisiin EUlainsäädännön mukaisten turvallisuusvelvoitteiden noudattamisesta niillä rataverkoilla, joilla harjoitetaan suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä Yhdistyneen kuningaskunnan ja sen EU-naapurimaiden välillä. Ehdotuksella ei siten ole suoria vaikutuksia Suomen rautatieliikenteeseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen