Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Asia
Nykyinen valtiosihteeri Paula Lehtomäki siirtyy valtiosihteerin virasta toiseen tehtävään ja virkasuhde päättyy hänen irtisanoutumiseensa 13.3.2019 lukien. Esitetään, että pääministerin valtiosihteerin virkaan nimitetään valtiotieteen tohtori Vesa Vihriälä 13.3.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Juha Sipilän toimikauden ajaksi.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan valtiotieteen tohtori Vesa Vihriälän 13.3.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Juha Sipilän toimikauden ajaksi

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.