Virkavala

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteeri Anssi Kujalan virkavala

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Asia
Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).

Esitys
Valtiosihteeri Kujala vannoo virkanvalan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen