Arvonimet

« Tasavallan presidentin esittely 17.5.2019 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Vesa Vihriälä, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Asia
Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 114. Veroa arvioidaan kertyvän 591 540 euroa.

Esitys
Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. ehdotus arvonimiksi *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.