Ministerien sidonnaisuudet

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Berner)

VN 4/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Asia
Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut selvitykset sidonnaisuuksistaan.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen