Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen VNK/2019/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Rami Sampalahti, Hallitussihteeri p.+35 829516001
Asia
Valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen virkaan nimitetty on 4.10.2018 nimitetty valtioneuvoston kanslian osastopäällikön virkaan 15.10.2018-14.10.2023 väliseksi ajaksi ja hänelle on myönnetty vastaavaksi ajaksi virkavapautta finanssineuvoksen virasta. Määräaikaiseen finanssineuvoksen virkasuhteeseen nimitettäisiin valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies, kauppatieteiden maisteri Esko Pyykkönen 10.5.2019-14.10.2023 väliseksi ajaksi ja hänelle myönnettäisiin vastaavaksi ajaksi virkavapautta. Määräaikaisen virkasuhteen perusteena on valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin mukainen sijaisuus.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen neuvotteleva virkamies, kauppatieteiden maisteri Esko Pyykkösen ajalle 10.5.2019-14.10.2023, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan virkavapauden ajaksi, ja myöntää Pyykköselle virkavapautta valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virasta vastaavaksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.