Viran täyttäminen VNK/2019/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävä valtiosihteeri

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen on ollut palkattomalla virkavapaalla 4.3.-12.4.2019. Valtioneuvosto on 28.2.2019 nimittänyt hänen sijaisekseen valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisavustaja Anssi Kujalan ajalle 4.3.-12.4.2019. Ikonen on hakenut edelleen palkatonta virkavapautta 23.4.2019 saakka ja irtisanoutunut 24.4.2019 lukien. Esitetään, että erityisavustaja Kujala nimitettäisiin valtiosihteerin sijaiseksi Ikosen virkavapauden ajaksi sekä valtiosihteeriksi 24.4.2019 lukien hallitusryhmän (ministerit Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen) ministerien toimialoille.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää erityisavustaja Anssi Kujalan ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 17.- 23.4.2019, kuitenkin enintään valtiosihteeri Ikosen virkavapauden ajaksi taikka ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen toimikauden ajaksi sekä ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 24.4.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen toimikauden ajaksi. Kujala määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen