Eduskunnan kirjelmä VNK/2019/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 56/2018 vp)

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta merkittäväksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen