Eduskunnan kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 56/2018 vp)

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta merkittäväksi pöytäkirjaan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen