Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2019/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05

Valtioneuvoston kanslia

Työnjaot valtioneuvostossa ja ministeriöissä

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen