Valtioneuvoston jäsenten työnjako

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 12.05

Valtioneuvoston kanslia

Työnjaot valtioneuvostossa ja ministeriöissä

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen