Muutos valtioneuvostossa

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2019 12.00

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Esitys
Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä kauppatieteiden maisteri, yrittäjä Anne Bernerin valtioneuvoston jäsenyydestä ja liikenne- ja viestintäministerin tehtävästä sekä käsittelemästä ulkoministeriön ja oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita ja samalla nimittää kunta- ja uudistusministeri, filosofian maisteri, kansanedustaja Anu Helena Vehviläisen kunta- ja liikenneministeriksi.

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen