Valtioneuvoston jäsenten työnjako

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2019 14.15

Valtioneuvoston kanslia

Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministereiden työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen