Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2019 10.40

Valtioneuvoston kanslia

Pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Esitetään, että pääministerin valtiosihteerin virkaan nimitetään Raimo Luoma 7.6.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Antti Rinteen toimikauden ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Raimo Luoman 7.6.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Antti Rinteen toimikauden ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.