Valtioneuvoston kirjelmä UM/2019/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta

U 2/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Heli Honkapää, Kaupallinen neuvos p.029 5351455
Asia
Euroopan unioni (EU) aloitti vapaakauppasopimusneuvottelut Indonesian kanssa vuonna 2016. Neuvottelut koskevat myös investointisuojaa. Vapaakauppasopimusneuvotteluiden tavoitteena on aikaansaada laaja-alainen, kaikkia keskeisiä kaupankäynnin osa-alueita käsittelevä sopimus, joka edistää EU:n ja Indonesian välistä kauppaa ja investointeja. Sopimuksen avulla EU pyrkii paitsi parantamaan eurooppalaisten yritysten asemaa Aasian nopeasti kasvavilla dynaamisilla markkinoilla, myös kasvattamaan taloudellista läsnäoloaan ja vaikutusvaltaansa eri suurvaltojen ristipaineessa olevalla alueella. Indonesian markkina on ulkomaisille yrityksille kiinnostava, mutta liiketoimintaympäristönä haasteellinen. Vapaakauppaneuvotteluiden kautta markkinoita voidaan avata esimerkiksi poistamalla tulleja, ratkaisemalla muita kaupankäyntiä hankaloittavia tai kustannuksia lisääviä esteitä ja lisäämällä liiketoimintaympäristön läpinäkyvyyttä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Sopimuksen vaikutuksista ei voida neuvotteluiden ollessa vielä käynnissä antaa yksityiskohtaisia arvioita, sillä vaikutukset riippuvat neuvotteluiden lopputuloksesta. Kunnianhimoisen sopimuksen odotetaan kuitenkin tuovan tullimaksujen menetyksiä suuremmat myönteiset vaikutukset, jotka syntyvät kaupan ja työllisyyden lisääntymisen myötä. Sopimuksen suorista vaikutuksista valtion talousarvioon ei ole tarkkaa arviota. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole kansallisesti merkittäviä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen