Suomen ehdokkaan nimeäminen VNK/2019/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Suomen ehdokkaan nimeäminen Euroopan komission jäseneksi toimikaudeksi 2019–2024

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Kare Halonen, Osastopäällikkö p.+35 8295160319
Asia
Nykyisen Euroopan komission toimikausi päättyy 31.10.2019. Valtioneuvoston on nimettävä Suomen ehdokas komission jäseneksi toimikaudeksi 1.11.2019–31.10.2024. Suomen ehdokkaaksi komission jäseneksi kyseiseksi toimikaudeksi nimetään kasvatustieteiden maisteri Jutta Urpilainen. Komission nimittämismenettelystä ja komission jäsenten pätevyysvaatimuksista määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 ja 18 artiklassa. Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton. Eurooppa-neuvosto nimeää ehdokkaan komission puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan valitsee Euroopan parlamentti. Komission puheenjohtajaksi valittu käy jäsenvaltioiden kanssa keskusteluja henkilöistä, jotka jäsenvaltiot nimeävät komission jäsenehdokkaiksi. Neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä valitun puheenjohtajan kanssa luettelon henkilöistä, jotka se esittää nimitettäviksi komission jäseniksi. Euroopan parlamentti kuulee komission jäsenehdokkaita. Komission puheenjohtaja esittelee kollegion kokoonpanon täysistunnossa. Parlamentti äänestää komission puheenjohtajan, EU:n korkean edustajan ja muiden komission jäsenten hyväksymisestä yhtenä kokoonpanona. Hyväksynnän jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission määräenemmistöllä.
Esitys
Valtioneuvosto nimeää kasvatustieteiden maisteri Jutta Urpilaisen ehdokkaaksi Euroopan komission jäseneksi 1.11.2019 alkavalle viiden vuoden toimikaudelle
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio
  2. Ansioluettelo *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.