Viran täyttäminen VNK/2019/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan yleisesikuntaupseeri, eversti Ahti Kurvisen 1.7.2019 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.