Valtion saatavasta luopuminen VNK/2019/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30

Valtioneuvoston kanslia

Forest BtL Oy:ltä olevasta saatavasta luopuminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ilpo Nuutinen, Hallitusneuvos p.+35 8295160145
Asia
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan valtion puolesta luopumaan Forest BtL Oy:ltä olevasta valtion saatavasta siltä osin kuin selvitystilassa olevan Forest BtL Oy:n varat eivät riitä velkojien saatavien kattamiseen edellyttäen, että valtion ja muiden velkojien suhteellinen asema ei muutu.
Esitys
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan valtion puolesta luopumaan Forest BtL Oy:ltä olevasta valtion saatavasta siltä osin kuin selvitystilassa olevan Forest BtL Oy:n varat eivät riitä velkojien saatavien kattamiseen edellyttäen, että valtion ja muiden velkojien suhteellinen asema ei muutu (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtio on antanut valtioenemmistöisen Vapo Oy:n tytäryhtiölle Forest BtL Oy:lle vaihtovelkakirjalainan suuruudeltaan 5 000 000 euroa. Lainapääomaa ei ole lainaehtojen mukaan lyhennetty eikä kertyneitä korkoja ole maksettu. Valtion saatavat Forest BtL Oy:ltä ovat yhteensä 6 236 111,11 euroa, josta lainaan liittyviä kertyneitä korkoja vuosilta 2013-2017 on 1 236 111,11 euroa. Laina on alun perin myönnetty valtioneuvoston yleisistunnon päätöksellä ja eduskunnan myöntämillä määrärahoilla joulukuussa 2012. Laina liittyi Vapo Oy:n biodiesellaitoksen teknologiaa kehittävän Forest BtL Oy:n ns. Feed-vaiheen rahoitukseen Kemin Ajoksessa. Hanketta ei koskaan toteutettu, ja yhtiö on asetettu selvitystilaan vuonna 2018. Saatavan luopumisella vältettäisiin yhtiön konkurssi ja siten nopeutettaisiin yhtiö lakkauttamisprosessia sekä minimoitaisiin alasajoon liittyvät kokonaiskustannukset. Arvion mukaan valtio saisi yhtiön selvitystilan lopputilityksessä saatavalleen noin miljoonan euron suorituksen, jolloin loppuosa valtion saatavista jäisi valtion tappioksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio