Virkavakuutus

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.6.2019 14.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteereiden Minna Kelhä ja Olli-Poika Parviainen virkavakuutus

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (13 §).
Esitys
Valtiosihteerit Kelhä ja Parviainen antavat virkavakuutuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen