Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Rinne

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Asia
Suomen Keskusta-nimiseen puolueeseen kuuluvat ministerit ovat esittäneet Kimmo Tiilikaisen nimittämistä ministeriryhmän valtiosihteeriksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin kukin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerien toimialaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kimmo Tiilikaisen 27.6.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Lintilä, Kaikkonen, Saarikko Leppä ja Kulmuni toimikauden ajaksi. Tiilikainen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Lintilä, Kaikkonen, Saarikko Leppä ja Kulmuni on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.