Ministereiden sijaisuudet VNK/2019/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175
Esitys
Valtioneuvosto määrää ministereiden sijaiset ministeriöissä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen