Virkavala VNK/2019/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteereiden Maria Aula, Malin Brännkärr ja Mikko Koskinen virkavala

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (13 §).
Esitys
Valtiosihteerit Aula, Brännkärr ja Koskinen vannovat virkavalan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen