Ministerien sidonnaisuudet VNK/2019/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne sekä ministerit Kiuru ja Marin)

VN 2/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175
Asia
Valtioneuvoston jäsenten ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen