Ministereiden sijaisuudet VNK/2019/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Raimo Luoma, Valtiosihteeri
Esitys
Valtioneuvosto määrää ministereiden sijaiset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen