Ministereiden sijaisuudet

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri
Antti Rinne

Esittelijä
Raimo Luoma, Valtiosihteeri

Esitys
Valtioneuvosto määrää ministereiden sijaiset

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen