Viran täyttäminen VNK/2019/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Ministeri Saarikko on esittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Puumalan nimittämistä valtiosihteerikseen. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Puumalan 4.7.2019 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Saarikon toimikauden ajaksi. Puumala määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Saarikko on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.