Viran täyttäminen VNK/2019/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.8.2019 11.45

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Raimo Luoma, Valtiosihteeri
Asia
Suomen Keskusta-nimiseen puolueeseen kuuluvat ministerit ovat esittäneet Kimmo Tiilikaisen nimittämistä ministeriryhmän valtiosihteeriksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin kukin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerien toimialaa.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan Kimmo Tiilikaisen 9.8.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Lintilä, Kaikkonen, Kosonen Leppä ja Kulmuni toimikauden ajaksi. Tiilikainen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Lintilä, Kaikkonen, Kosonen Leppä ja Kulmuni on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio
  2. Yhteenveto